07
feb

kl. 17:00

16 days of activism - SAIH BISLET

Hovedscenen

Vi vil vise filmen "Pray the Devil Back to Hell" fra Liberia, og to studentaktivister fra Zimbabwe vil holde korte presentasjoner om kjønnsbasert vold i Zimbabwe.

SAIH Bislet er studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond sitt lokallag på HIOA. Vi jobber med informasjonsarbeid, politisk påvirkning og utdanningsbistand.