28
feb

kl. 16:00

Borgerlønn BIEN

Hovedscenen

Møte med Oto Lethi, som er leder for borgerlønnsbevegelsen i Finland, hvor over halvparten av politikerne støtter borgerlønn, og Anja Askeland, som er leder for borgerlønnsbevegelsen i Norge, samt sekretær i den globale borgerlønnsbevegelsen.

Borgerlønn, også omtalt som garantert minsteinntekt, samfunnslønn, eller borgerinntekt, er betegnelse på en økonomisk ytelse til alle innbyggere i et samfunn, en betingelsesløs og universell grunninntekt som utbetales uavhengig av sosial status og som er høy nok til at de som mottar den kan leve et liv i verdighet og mulighet for å delta i samfunnet. Borgerlønnen skal være upåvirket av andre inntekter.

Det finnes ikke noe enkelt svar på hvordan en slik lønn skal finansieres og det er flere ulike tanker om hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Motivasjonen for å innføre borgerlønn kan for eksempel være et ønske om at ingen skal sulte eller fryse, men at alle samfunnsborgere uten hensyn til hvordan de velger å leve sitt liv skal være garantert et økonomisk eksistensminimum. Dette som en slags medfødt rett, en menneskerettighet.

 

Mer om Borgerlønn BIEN her