10
feb

kl. 17:00

Hvem skal fremme rett og hindre urett?

Hovedscenen

JUSS-BUSS presenterer

Har jurister og advokater et samfunnsansvar?

Jurister og advokater er forvaltere av samfunnets grunnmur: Rettens uforming og utvikling avhenger av deres valg og handlinger.

Vi spør:
Har jurister og advokater dermed et særskilt ansvar for å opptre lojalt og i tråd med grunnleggende ideer om rett og rettferdighet? Hvor aktivt søker egentlig dagens rettshjelpere å fremme rett og hindre urett? Har jurister og advokater en større plikt enn andre til å utvikle en etisk bevissthet og sosial samvittighet? Hva er i så fall grunnlaget for dette ansvaret? Og hvor går grensen? Hva innebærer det egentlig å å skulle fremme rett og hindre urett? 

Bekreftede deltakere:
Hans Petter Graver, dekan ved det juridiske fakultet. Graver har undervist og forsket innenfor blant annet rettsteori, og han har gjennom sin karriere utvist stor interesse for disse problemstillingene.

Rune Slagstad, professor dr. philos og samfunnsforsker. Slagstad er aktiv kommentator på feltet og har utgitt en rekke verk om rettsstatens historie, herunder juristenes rolle i utformingen av denne.

Cecilia Dinardi, partner i Advokatfirmaet Elden DA. Gjennom sitt arbeid for vanskeligstilte barn har Dinardi utvist et stort samfunnsengasjement. Hun ble kåret til Årets Forbilde av regjeringen i 2011. 

Fredrik Sejersted, Regjeringsadvokaten. Sejersted er professor og tidligere leder for Senter for Europarett ved UiO. Som advokat utnevnt av Kongen kan han sies å ha et særskilt samfunnsansvar.

Det vil bli lett servering før arrangementet.