20
feb

kl. 18:00

Ole O. Moen « Kennedys Hvite Hus --- Det 20. århundres Camelot»

Hovedscenen

Foredrag av Ole O. Moen.

Ole O. Moen,  f. 1940 (Ph.D., U. of Minnesota, 1978) er professor emeritus i Nord-Amerikastudier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, UiO. Moen har vært generalsekretær i The European Association for American Studies  og  president i The Nordic Association for American Studies, nestformann i styret for Det norske utvandringsmuseum og  forskningssenter og  norsk redaktør  for  Journal of  American History (Organization of American Historians). Han har hatt flere Fulbright-stipendier og har vært lærer og gjesteforsker ved flere amerikanske universitet. Moen er internasjonal rådgiver for The Center for American Studies and Research (CASAR) ved The American University of  Beirut, Libanon, og  internasjonal rådgiver for The Center for the Studies of the United States of America ved Universitetet i Beograd,  Serbia. Moen er mye brukt som ekspertkommentator om amerikansk samfunn og politikk  i norske massemedia. Han er innvalgt som medlem av den amerikanske akademiske merittordenen  The Honor Society of  Phi Kappa Phi.

I 2010 ble Moen tildelt Kongens Forstjenstmedalje i gull for sitt arbeid med å gjøre amerikansk kultur og samfunnsliv kjent i vårt land.  Hans bok Race, Color, and Partial Blindness: Affirmative Action under the Law (2001) har vært brukt som lærebok ved  europeiske og amerikanske universitet. Blant hans bøker for et bredere norsk publikum er:  USA—Annerledeslandet i en ny tid (2009), USAs Presidenter—fra George Washington til Barack Obama  (2009, 2013), Den amerikanske borgerkrigen: Krigen mellom brødre, 1861-1865 (2010) og Det hvite hus (2012).