29
feb

kl. 18:00

Oversatt aften

Hovedscenen

Tilbake til antikken
Om Hesiods Theogonien. Arbeid og dager. Skjoldet

I disse dager lanseres en helt ny serie for klassisk litteratur. Kanon. Antikkens
litteratur på norsk innledes med Aslaks Rostads gjendiktning av alle de tre
tekstene som er overlevert under Hesiods navn: Theogonien er en oversikt over de
greske gudenes opphav og slektskapsforhold fra verdens skapelse til Zevs oppkaster
seg til gudenes konge; i Arbeid og dager framstiller Hesiod de mytologiske betingelsene
for menneskelivet og gir råd til sin bror, Perses, om hvordan man skal leve et
godt og moralsk liv; Skjoldet beskriver skjoldet Herakles bruker under en kamp mot
ugjerningsmannen Kyknos. Disse tekstene representerer noe av det aller tidligste
som er bevart av europeisk litteratur, og danner utgangspunkt for svært mye av det
vi kjenner som gresk mytologi,