Eldorado - kultur siden 1891

Vi er fortsatt unge og fortsatt i utvikling!

Med 3200 kvm, favner man ikke bare norsk bokbransje, men man gir også Oslo en ny kultur arena. Med scener for formidling og forfatterbesøk, egen aktiv barnescene, Norges største klassiske musikkavdeling og ikke minst en egen lokal avdeling for Oslo-bøker er dette et unikt nytt sted for publikum.

Eldorado bokhandel har som sine kjerneverdier å synligjøre og formidle bredde, mangfold og det frie ord. Vi ønsker å utfordre leserne til å finne nye sjangre og leseropplevelser, gjennom den måten vi presenterer bøkene våre på.  

Det er en fantastisk bredde i norsk forfatter -og bokbransje som vi ønsker å tydeliggjøre i større grad. Vi kan med stor glede si at vi samarbeider tett med de fleste norske forlag, slik at de i samarbeid med oss er med på å velge ut sortimentet i hyllene. Vårt konsept er med på å forlenge den enkelte boks levetid, som igjen vil opprettholde bredden og øke mangfoldet.

Bokhandelen er medlem av Fri Bokhandel. Den vil inneholde om lag 102 tonn bøker. Med stor aktivitet på våre scener, ønsker Eldorado å fortsette kulturarven som ligger i veggene siden 1891.