Richard Walker Stein Gabrielsen (Oversetter)

Pest og epidemier

Epidemics & plagues
Om smittsomme sykdommer fra Svartedauen til SARS Svartedauen tok livet av to tredeler av Norges befolkning på 1300-tallet, og influensaen som herjet etter første verdenskrig hadde flere omkomne enn selve krigen. Etter at antibiotika og andre patogendrepende medisiner ble oppfunnet, er sjansene for å bli smittet av en dødelig sykdom heldigvis langt mindre - spesielt i vestlige land. Men også i dag dør dessverre millioner av mennesker av tuberkulose, malaria og AIDS i utviklingsland. Også nye smittsomme sykdommer, som fugleinfluensa og kugalskap, kan få store konsekvenser hvis de sprer seg. Les om hvordan slike sykdommer oppstår og smitter og hva som kan gjøres for å bekjempe dem. Gyldendal Kunnskap er faktaserien for store barn og ungdommer som vil vite mer aktuelle og spennende temaer. Bøkene er tettpakket med lettlest informasjon og nydelige bilder som inspirerer til å sette seg inn i nye emner, jobbe med prosjektoppgaver eller bare lystbetont lesing. Med nettsider, boklister, steder å besøke og informasjon om yrkesvalg."Serien består av tynne bøker i stort format, med flust av bilder og faktainformasjon. Bøkene er perfekte som utgangspunkt for skolens prosjektarbeider ..."Hege Knutsen: Kulturspeilet