Per G. Johansen

Fra Vest-Afrika til Syd-Amerika

Dette er historien om Christian, som i ung alder bestemmer seg for å dra til sjøs. Vi følger ham fra hans første opplevelse med "kjøpt kjærlighet" til han endelig velger å slå seg til ro etter et langt liv som sjømann. Det er en reise med tragedier og ensomhet, men også vennskap og kjærlighet. Forfatteren har hatt et spennende liv. Med denne boken lar han oss ta del i sjømannslivet på godt og vondt. Per Gunnar Johansen er født i 1931 på Jeløy og er oppvokst i Moss. Han har styrmanns- og skipsfører-eksamen, og seilte for første gang som kaptein i 1968. Han sluttet sjølivet i 1987 og bor i dag i Buenos Aires.