Nordkalottfolket på Sametinget jobber for likeverd og likestilling mellom samer, mellom samiske næringer, og mellom samisk kultur og andre kulturer.

Vi er opptatt av at den spesielle kulturen og levesettet vi har nord, skal leve videre og blomstre. Helhetlig tankegang, likeverdighet og balanse skal gå igjen i det vi gjør. Vi er samer i tillegg til at mange av oss har flere identiteter (kvensk, norsk, svensk, etc). Vi har levd i fredelig samkvem med kvener, nordmenn og andre - og det ønsker vi å fortsette med.

-

Sámedikkis bargá Nordkalottfolket (Davvikalohttaálbmot) dásseárvosaš ja ovttadássásašvuođa ovdii sámiid, sámi ealáhusaid,  sámi kultuvrra ja eará kultuvrraid gaskii.   

Mii beroštit dan earenoamáš kultuvrras ja eallinlágis mii mis lea davvin, ja ahte dat galgá bisuhuvvot ja lieđđut. Oppalaš jurddašeapmi, dásseárvu ja balánsa leat árvvut mat čuvvot buot min daguid. Mii leat sámit ja dasa lassin leat mis máŋgasis máŋggat identitehtat (kvena, dáčča, ruoŧa jnv.). Mii leat ráfálaččat eallán ovttas kvenaiguin, dáččaiguin ja earáiguin – ja dan mii ain háliidit joatkit.

1 Hvilke tre saker mener dere er viktigst for 1) det samiske folk som helhet, 2) for samene i Norge og 3) for samene i Sør-Norge?

1 Hvilke tre saker mener dere er viktigst for 1) det samiske folk som helhet, 2) for samene i Norge og 3) for samene i Sør-Norge?


Andre partier mener

  • Arbeiderpartiet (logo)
  • Fremskrittspartiet (logo)
  • Høyre (logo)
  • Norske Samers Riksforbund (logo)
  • Samefolkets parti (logo)
  • Senterpartiet (logo)
  • Árja (logo)