Senterpartiet vil ta hele Norge i bruk.

Vi har arvet natur, kultur, mat- og musikktradisjoner, samt forvaltningen av disse fra vår urbefolkning. I respekt for arven plikter vi å ivareta naturen og urfolkets rettigheter. Senterpartiet har som mål å legge til rette for en samfunnsutvikling hvor samene på egne premisser utvikler sitt språk, kultur og næringsliv.

-

Guovddášbellodat áigu váldit olles Norgga atnui.

Mii leat árben luonddu, kultuvrra, biebmo- ja musihkkaárbevieruid, ja vel dáid hálddaheami iežamet álgoálbmogis. Gudnevuollegašvuođas árbái leat mii geatnegasat áimmahuššat luonddu ja álgoálbmoga vuoigatvuođaid. Guovddášbellodaga ulbmil lea láhčit dilálašvuođaid servodatovdáneapmái mas sámit sin iežaset vuođu alde ovddidit gielaset, kultuvrraset ja ealáhuseallimeaset.