Arbeiderpartiet er Norges største parti og det sosialdemokratiske partiet i Norge.

Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom og i fred, der mennesker er frie, likestilte og har innflytelse på sine liv. Alle mennesker er unike, uerstattelige og like mye verdt. Hver av oss skal ha muligheten til å leve gode liv, i små og store felleskap. Vi vil ha et samfunn basert på frihet, solidaritet og like muligheter for alle. Arbeiderpartiet mener et rettferdig samfunn er der det ikke har noe å si hvordan du ser ut, hvor du kommer fra eller hvem foreldre dine er for dine muligheter til å lykkes. Et samfunn der du kan elske hvem du vil, tro på hva du vil uten av det skal gi deg dårligere muligheter i livet. Vi tror at vi skaper et bedre samfunn i felleskap. Et samfunn hvor vi tar vare på alle og et samfunn hvor vi satser på alle de menneskene som bor her. Slik tror Arbeiderpartiet at vi skaper en bedre fremtid sammen.

 

21. august 1887 ble arbeiderpartiet stiftet av 29 representanter fra 19 foreninger i et hus i Barbu i Arendal.

 

Det først programmet hadde bare fire punkter:

 

Alminnelig stemmerett for kvinner og menn

Lovfestet normalarbeidsdag

Direkte skatt

Støtte til anerkjente og berettigede arbeidsnedleggelser

 

Arbeiderpartiets videre historie er historien om forandringen av Norge fra et fattig land med store forskjeller til den moderne norske velferdsstaten vi har i dag. Fra Arbeiderpartiets stiftelse har kampen for et bedre liv og tryggheten i og for arbeid har alltid vært jobb nummer en.

Partiet kom første gang på stortinget i 1903 og fikk regjeringsmakt første gang i 1928. Fra 1945 og til i dag har arbeiderpartiet styrt i nesten 50 av de siste 70 årene. I disse periodene har arbeiderpartiet stått for en progressiv og sosial poltikk som har ført til den velferdsstaten vi kjenner i dag. Blant annet har Arbeiderpartiet sørget for viktige reformer som vi i dag tar for gitt.  Alminnelig stemmerett for menn og kvinner, åtte timersdagen, den norske arbeidslivsmodellen, foreldrepermisjon for mor og far, et gratis offentlig helsevesen og retten til videregående opplæring er alle reformer Arbeiderpartiet har sikret.

Arbeiderpartiet sikret at Norge fikk verdens første miljøvernminister og hadde den første norske kvinnelige statsministeren i 1981. Arbeiderpartiet har også hatt den lengst sittende statsministeren i historien med Einar Gerhardsen som satt i 17 år og 17 dager.

Den røde linjen i arbeiderpartiets historie har vært å kjempe for flere og like muligheter for alle og et samfunn der alle er med.

1. Hva er de tre viktigste sakene deres?


Andre partier mener

 • Alliansen (logo)
 • Demokratene i Norge (logo)
 • Feministisk Initiativ (logo)
 • Fremskrittspartiet (logo)
 • Helsepartiet (logo)
 • Høyre (logo)
 • Kristelig Folkeparti (logo)
 • Liberalistene (logo)
 • Miljøpartiet de grønne (logo)
 • Partiet De Kristne (logo)
 • Pensjonistpartiet (logo)
 • Piratpartiet (logo)
 • Rødt (logo)
 • Samfunnspartiet (logo)
 • Senterpartiet (logo)
 • Sosialistisk Venstreparti (logo)
 • Venstre (logo)