Høyre (H) er et konservativt politisk parti i Norge. Høyre er landets nest eldste partiorganisasjon, dannet i 1884. Partiet setter folkestyret, eiendomsretten og den personlige frihet høyt. Maktforholdet mellom staten og individet har blitt fremholdt som den ideologiske kjernen i Høyre.[6] Partiet identifiserer seg selv som et borgerlig parti.[7]

Høyre går inn for en åpen markedsøkonomi med skatte- og avgiftslettelser og færre reguleringer, og søker moderasjon i offentlige utgifter. Partiet har også vært opptatt av familien og sivilsamfunnets rolle i samfunnet. Tradisjonelt har partiet vært forsvarsvennlig, og er tilhengere av norsk medlemskap i NATO og EU.[8] Høyres utpregede internasjonalistiske holdning skiller det fra en del andre konservative partier i Europa.[9] Høyre er medlem av Den internasjonale demokratiske union og assosiert medlem av Det europeiske folkeparti.

2. Hva vil dere gjøre med barnehagene?


Andre partier mener

 • Alliansen (logo)
 • Arbeiderpartiet (logo)
 • Demokratene i Norge (logo)
 • Feministisk Initiativ (logo)
 • Fremskrittspartiet (logo)
 • Helsepartiet (logo)
 • Kristelig Folkeparti (logo)
 • Liberalistene (logo)
 • Miljøpartiet de grønne (logo)
 • Partiet De Kristne (logo)
 • Pensjonistpartiet (logo)
 • Piratpartiet (logo)
 • Rødt (logo)
 • Samfunnspartiet (logo)
 • Senterpartiet (logo)
 • Sosialistisk Venstreparti (logo)
 • Venstre (logo)