Noen av KrFs gjennomslag de siste fire år:

Opptrappingsplan for å bekjempe vold mot barn, Tiltak mot menneskehandel , Økt engangsstønad , Økt kontantstøtte , Flere barnehageplasser og barnehagelærere, Flyttet grensen for rett til barnehageplass , Flere lærere i 1.-4. klasse og tidlig innsats, Verdiløft i skolen , Styrket skolehelsetjeneste, bedre rusomsorg , Momskompensasjon for friskoler, K-en tilbake i religionsfaget , Økt skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner og trossamfunn

Økt pensjon til minstepensjonister , En varig løsning for asylbarna, Bedre situasjon for enslige mindreårige asylsøkere, Konvertittavtale , Tiltak mot barnefattigdom, Bevart søndagen som en annerledes dag , Klimalov, Oljefritt Lofoten, Beskyttet iskanten, Nasjonal strategi for villbier og pollinerende insekter.

Sosial profil på statsbudsjettet, Sexkjøpsloven er opprettholdt, Landbrukspolitikkens hovedlinjer er bevart

Skatteklasse 2 er opprettholdt, Utviklingsmelding, Handlingsplan mot antisemittisme, Lokale mobbeombud.

 

 

Kristelig Folkeparti stilte lister første gang ved stortingsvalget i 1933. Resultatet ble 10 272 stemmer og en stortingsrepresentant, Nils Lavik. Det var ikke valg under krigen. I 1945 klarte KrF å stille liste i 11 av landets 29 valgkretser, og fikk 117 813 stemmer og åtte stortingsmandater. Også valgene i 1949 og 1953 ga stor framgang for partiet. En nøkkelperson var høyesterettsadvokat Erling Wikborg som var stortingsrepresentant fram til 1965.

 

KrF har deltatt i 7 regjeringer.

John Lyng (H) ble sjef for en samarbeidsregjering i 1963 bestående av Sp, KrF, V og H. Regjering satt bare i 4 uker. Ved valget i 1965 ble det et ikke-sosialistisk flertall. KrF deltok i samarbeidsregjeringen med Per Borten (Sp) som leder. Den gikk av i mars 1971 på grunn av indre uenighet om EF-spørsmålet.

Etter EF-avstemningen ble det dannet en sentrumsregjering i 1972 av Sp, V og KrF med Lars Korvald (KrF) som statsminister. Regjeringen hadde bare 32 mandater bak seg og regjerte bare ett år.

Valget i 1973 ble en enestående tillitserklæring til KrF og fikk 12,2 % og økte fra 14 til 20 representanter og 22 i 1977.

Fra 1983 til 1986 var Kåre Willoch (H) statsminister med Sp og KrF i regjeringen. Etter valget i 1989 ble det på ny en samlingsregjering ledet av Jan P. Syse (H). Regjeringen gikk av etter ett år på grunn av uenighet om Europa-politikken. Ved valget i 1997 opplevde KrF sitt beste valg noensinne, med en oppslutning på 13,7 % og 25 representanter. KrF dannet regjering sammen med Sp og V med Kjell Magne Bondevik (KrF) som statsminister og 9 statsråder. I mars 2000 tapte Sentrumsregjeringen en avstemning i Stortinget om gasskraftverk.

KrF gjorde et nytt godt valg i 2001 og fikk 12,4 % og 22 representanter. Kjell Magne Bondevik ble nok en gang statsminister og dannet regjering med H og V. KrF gjorde et dårlig valg i 2005 (6,8 % og 11 representanter) og regjeringen måtte gå av.

Etter valget i 2013 dannet H og Frp regjering. KrF og V inngikk en samarbeidsavtale med regjeringen.

1. Hva er de tre viktigste sakene deres?


Andre partier mener

 • Alliansen (logo)
 • Arbeiderpartiet (logo)
 • Demokratene i Norge (logo)
 • Feministisk Initiativ (logo)
 • Fremskrittspartiet (logo)
 • Helsepartiet (logo)
 • Høyre (logo)
 • Liberalistene (logo)
 • Miljøpartiet de grønne (logo)
 • Partiet De Kristne (logo)
 • Pensjonistpartiet (logo)
 • Piratpartiet (logo)
 • Rødt (logo)
 • Samfunnspartiet (logo)
 • Senterpartiet (logo)
 • Sosialistisk Venstreparti (logo)
 • Venstre (logo)