Partiet De Kristne (PDK) ble startet på Bømlo i Hordaland i 2011 av Terje Simonsen. Han hadde da fått visjonen om å starte et nytt parti med navnet De Kristne. Bakgrunnen var at Kristelig Folkeparti gradvis beveget seg bort fra grunnleggende kristne verdier, samtidig som bekjennelsesparagrafen skulle fjernes. Partiet De Kristne ble derfor startet for å ta vare på de grunnleggende kristne verdiene og den judeo-kristne arven i landet vårt.

PDK het De Kristne fram til 2015 da partiet endret navn til Partiet De Kristne. Partiets leder er Erik Selle som ble valgt første gang under landsmøtet i 2013.

PDK stilte for første gang liste til Kommune - og Fylkestingsvalget i 2011, denne gang kun på Bømlo hvor vi med et valgresultat på 6,5% fikk inn to representanter i kommunestyret.

Allerede i 2013 stilte PDK lister til Stortingsvalget i samtlige fylker. Valgresultatet ble 0,6% og i underkant av 18000 stemmer, noe som betraktes som et godt valg til et nytt parti å være.

Ved Kommune - og Fylkestingsvalget i 2015 stilte PDK lister i 69 kommuner og i alle fylkene. Resultatet ble en representant i hver av kommunene Bømlo, Karmøy og Vennesla. På Bømlo inngikk PDK et valgteknisk samarbeid med FrP, som resulterte i fast plass i Formannskapet. I denne kommunen har vi fått igjennom viktige saker i kommunestyret og blitt respekterte. Det viser at en ikke trenger å være stor for å få gjennomslag for saker, bare man har gode argumenter, noe vi har i partiprogrammet vårt.

PDK er et verdikonservativt borgerlig parti som fyller et vakuum i norsk politikk. Vi tror at disse verdiene er avgjørende for fortsatt positiv utvikling av det norske samfunnet.

1. Hva er de tre viktigste sakene deres?


Andre partier mener

 • Alliansen (logo)
 • Arbeiderpartiet (logo)
 • Demokratene i Norge (logo)
 • Feministisk Initiativ (logo)
 • Fremskrittspartiet (logo)
 • Helsepartiet (logo)
 • Høyre (logo)
 • Kristelig Folkeparti (logo)
 • Liberalistene (logo)
 • Miljøpartiet de grønne (logo)
 • Pensjonistpartiet (logo)
 • Piratpartiet (logo)
 • Rødt (logo)
 • Samfunnspartiet (logo)
 • Senterpartiet (logo)
 • Sosialistisk Venstreparti (logo)
 • Venstre (logo)