PARTIHISTORIKK

 

Senterpartiet har fra stiftelsen (som Bondepartiet) hatt som mål å jobbe for Norges økonomiske og kulturelle selvstendighet, med sosial rettferdighet og harmonisk utvikling som mål. Nasjonal selvråderett, styring av markedet, norsk matvareproduksjon og desentralisering av makt, tjenester og kapital har vært sentralt. I etterkrigstida var partiet i stor grad et opposisjonsparti mot det styrende Arbeiderpartiet, og gikk frem i alle valg. Utover 60-tallet var linjen tydelig mot sentralisering og på at samfunnsutviklingen kan styres politisk.

Fra 1965-1971 var Per Borten (Sp) statsminister i den første ikke-sosialistiske regjeringa etter krigen. Regjeringa gikk av da EU-saka slo inn for fullt i norsk politikk.

Desentralisering, distriktspolitikk, miljø, sosial likestilling og forvalteransvar har vært sentrale saker for partiet. Partiets sterke engasjement i EU-saken er et forsvar for disse verdiene. Kampen mot norsk EU-medlemsskap gjorde Sp til landets nest største parti ved valget i 1993.

Mellom 1997-2000 dannet Senterpartiet en mindretallsregjering med Kristelig Folkeparti og Venstre (sentrumsregjeringen). Ved valget i 2001 mistet Sp vippeposisjonen sin på Stortinget, og Krf og V dannet regjering sammen med Høyre.

Det ble etter hvert klart at måten å få gjennomslag for partiets politiske mål gikk gjennom en allianse med Arbeiderpartiet. Fra 2005-2013 dannet Senterpartiet en flertallsregjering med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Da denne regjeringen ble gjenvalgt i 2009 var det første gang på 40 år at en flertallsregjering ble gjenvalgt. Senterpartiet hadde 4 statsrådsposter i denne regjeringen; kommunal og regional, samferdsel, olje- og energi og landbruk.

Kampen mellom sentralisering-desentralisering er gjennomgående i Senterpartiets historie, og ved inngangen til valget i 2017 ser vi at denne konfliktlinjen igjen er svært aktuell. Partiet kjemper fremdeles for desentralisering, arbeidsplasser og tjenester der folk bor og norsk matproduksjon.

1. Hva er de tre viktigste sakene deres?


Andre partier mener

 • Alliansen (logo)
 • Arbeiderpartiet (logo)
 • Demokratene i Norge (logo)
 • Feministisk Initiativ (logo)
 • Fremskrittspartiet (logo)
 • Helsepartiet (logo)
 • Høyre (logo)
 • Kristelig Folkeparti (logo)
 • Liberalistene (logo)
 • Miljøpartiet de grønne (logo)
 • Partiet De Kristne (logo)
 • Pensjonistpartiet (logo)
 • Piratpartiet (logo)
 • Rødt (logo)
 • Samfunnspartiet (logo)
 • Sosialistisk Venstreparti (logo)
 • Venstre (logo)