Venstre er Norges liberale parti. Vi mener de beste løsningene finnes i det liberale sentrum, ikke i ytre venstre eller ytre høyre. Gjennom vår politikk vil vi gi frihet til hver enkelt, samtidig som vi tar vare på hverandre. Frihet betyr at du skal få bestemme over deg selv. Det betyr at alle mennesker skal få gjøre det som gjør dem mest lykkelige, så lenge det ikke skader andre mennesker eller naturen. Samtidig skal vi ha et offentlig sikkerhetsnett og en velferdsstat som tar vare på folk når de trenger det. Våre hovedsaker er skole, miljø og nye arbeidsplasser, og vi går til valg Venstre går til valg på en blågrønn regjering. Vi mener de beste løsningene finnes i det liberale sentrum, ikke i ytre venstre eller ytre høyre. Vi går til valg på en blågrønn regjering, som satser på kunnskap, miljø, omstilling og nye bedrifter.

PARTIHISTORIKK

Venstre er Norges eldste part og ble stiftet i 1884. Venstre var viktige når vi laget folkeskolen, altså den første skolen som var for alle barn i Norge. Vår politikk var også med på å gjøre Norge til å bli en velferdsstat, altså et land som tar vare på alle - også de som sliter.


Venstre har hatt seks forskjellige statsministre gjennom historien. Eva Kolstad ble i 1974 valgt som Venstres leder og ble med dette Norges første kvinnelige partileder. Siden 2010 har Trine Skei Grande vært partileder i Venstre. Venstre hadde 8048 medlemmer ved utgangen av 2016.

 

1. Hva er de tre viktigste sakene deres?


Andre partier mener

 • Alliansen (logo)
 • Arbeiderpartiet (logo)
 • Demokratene i Norge (logo)
 • Feministisk Initiativ (logo)
 • Fremskrittspartiet (logo)
 • Helsepartiet (logo)
 • Høyre (logo)
 • Kristelig Folkeparti (logo)
 • Liberalistene (logo)
 • Miljøpartiet de grønne (logo)
 • Partiet De Kristne (logo)
 • Pensjonistpartiet (logo)
 • Piratpartiet (logo)
 • Rødt (logo)
 • Samfunnspartiet (logo)
 • Senterpartiet (logo)
 • Sosialistisk Venstreparti (logo)